Privātuma politika

SIA RŪTIŅDUPSIS (Latvija), reģistrācijas Nr. 44103128203, adrese: Liepu iela 9, Valmiera, LV-4201, Latvija, turpmāk tekstā – NUUK CHAIR ir apņēmies ievērot Jūsu privātumu un ievērot piemērojamos datu aizsardzības un privātuma likumus. Šajā privātuma politikā (“Politika”) aprakstīts, kā NUUK CHAIR meitasuzņēmumi un saistītie uzņēmumi apkopo, izmanto un atklāj informāciju par Jums, saistībā ar mūsu produktiem, akcijām un pakalpojumiem. Tas ietver visu personisko informāciju, kas tiek savākta, kad piekļūstat vai izmantojat mūsu mājaslapas, citus tiešsaistes vai mobilos pakalpojumus, vai reģistrējaties, lai saņemtu e-pastus no mums, iepirktos mūsu veikalos, reģistrētos aktivitātēm un pasākumiem vai citādi sazinātos ar mums. Papildus šai politikai, attiecībā uz noteiktiem īpašiem piedāvājumiem, mājaslapas sadaļām vai noteiktiem pakalpojumiem un aktivitātēm, mēs varam piedāvāt Jums atšķirīgu vai papildu personiskās informācijas praksi un noteikumus, kas raksturīgi šīm programmām.
Reģistrējoties mūsu mājaslapā jaunumu saņemšanai, izmantojot citus mūsu produktus vai pakalpojumus, piedaloties konkursos vai akcijās, piedaloties aptaujās vai citādi sniedzot mums informāciju, Jūs izsakāt savu informētu piekrišanu šajā politikā aprakstītajai informācijai, noteikumiem, līgumiem vai politikām.

Privātuma politikas darbības joma
Šī politika attiecas uz “personu identificējošu informāciju” (“Personas informācija”), kuru mēs apkopojam, kad Jūs reģistrējaties, lai saņemtu e-pastus no mums, iepirktos mūsu veikalos, apmeklētu kādu no mūsu mājaslapām vai piekļūtu citiem mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Tas attiecas arī uz personisko informāciju, kuru mēs apkopojam, kad Jūs citādi mijiedarbojaties ar mums, piemēram, veicot maksājumu, veicot pasūtījumu, reģistrējoties kādai darbībai vai sazinoties ar klientu apkalpošanas centru. Šī politika attiecas arī uz personisko informāciju, kuru mēs varam saņemt no mūsu partneriem un trešo personu avotiem.

Personīgā informācija
Personiskā informācija saskaņā ar šo politiku ir informācija, kuru mēs varam savākt, apkopot un glabāt, un kuru mēs tieši saistām ar konkrētu personu, piemēram, personas vārds, adrese, tālruņa vai faksa numurs, e-pasta adrese, konta informācija (piemēram, dalībnieka konts, kredītkartes informācija un reģistrācija tiešsaistē), aktivitātes tiešsaistē vai citu specifisku personisko informāciju.
Personīgās informācijas vākšana
NUUK CHAIR ir vienīgie šajā mājaslapā apkopotās informācijas īpašnieki, ja vien šajā Politikā nav paredzēts citādi. Mēs apkopojam personisko informāciju par Jums brīdī, kad iepērkaties mūsu mājaslapā vai kad izmantojat mūsu pakalpojumus, vai kā citādi mijiedarbojaties ar mums.
Zemāk esam aprakstījuši vairākus datu apkopošanas veidus.

Jūsu sniegtā personīgā informācija
Mēs apkopojam tādu personisko informāciju, kas mainās atkarībā no Jūsu pirkumiem, interesēm un darbībām, kā arī no tā, ko Jūs izvēlējāties mums sniegt. Mēs apkopojam personisko informāciju brīdī, kad reģistrējaties, iegādājaties vai izmantojat mūsu produktus vai pakalpojumus, kad reģistrējaties, lai saņemtu jaunumu e-pastus, vai kad Jūs sūtat e-pastu, zvaniet vai citādi sazinieties ar mums. Jūs varat iesniegt personisko informāciju kopā ar darba pieteikumu vai CV, ko sniedzat brīdī, kad NUUK CHAIR ir izsludinājis darbinieka meklēšanu. Mēs apkopojam personisko informāciju, kad zvaniet vai sūtiet e-pastu mūsu klientu apkalpošanas speciālistiem vai kad sazinieties ar mums par kādu produktu vai pakalpojumu, kuru esat iegādājies iepriekš. Dažos gadījumos personiskā informācija, kuru mēs lūdzam Jums sniegt, būs obligāta, lai piedalītos konkrētā darbībā vai pakalpojumā. Ja Jūs nesniedzat šo personisko informāciju, Jūsu dalība var būt ierobežota vai aizliegta.

Automātiski apkopota personīgā informācija
Ikreiz, kad izmantojat mūsu pakalpojumus, mēs automātiski saņemam noteikta veida personisko informāciju. Piemēram, kad Jūsu tīmekļa pārlūkprogramma piekļūst mūsu mājaslapai, mēs iegūstam noteikta veida personisko informāciju, piemēram, Jūsu IP adresi, izcelsmes valsti, izmantotās pārlūkprogrammas veidu un lapu, kuru apmeklējāt pirms mūsu mājaslapas apmeklēšanas.

Personīgās informācijas izmantošana
NUUK CHAIR šajā sadaļā aprakstītajiem mērķiem izmanto personisko informāciju un / vai jebkuru citu ar pakalpojumu saistītu papildu informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka vienlaikus var būt piemērots viens vai vairāki mērķi, un tālāk sniegtie piemēri nav paredzēti kā galīgs saraksts ar visiem likumīgajiem personiskās informācijas izmantošanas veidiem, bet ir tikai vispārīgi apraksti.

Produktu un pakalpojumu nodrošināšana
Mēs varam izmantot Jūsu personisko informāciju, lai izpildītu un apstrādātu Jūsu pasūtījumus, vai kā citādi sazinātos ar Jums, lai izpildītu jebkuru līgumu starp Jums un NUUK CHAIR, lai Jūs identificētu, novērstu un izmeklētu krāpšanu, un citu ļaunprātīgu izmantošanu.

Produktu un pakalpojumu izstrāde
Mēs varam izmantot Jūsu personisko informāciju, lai izstrādātu savus produktus un / vai pakalpojumus. Tomēr lielākoties mēs savu produktu un pakalpojumu izstrādē izmantojam tikai apkopoto un statistisko informāciju. Mēs varam izmantot Jūsu personisko informāciju, lai personalizētu mūsu piedāvājumu un sniegtu Jums atbilstošākus pakalpojumus, piemēram, lai sniegtu ieteikumus un parādītu pielāgotu saturu un reklāmas mūsu mājaslapā. Mēs varam apvienot personisko informāciju, kas savākta saistībā ar konkrēta NUUK CHAIR produkta un / vai pakalpojuma izmantošanu, ar citu personisko informāciju, kas mums var būt par Jums. Mēs varam izveidot apkopotu statistikas informāciju, daļēji balstoties uz Jūsu personisko informāciju.

Komunikācija un mārketings
Mēs varam izmantot Jūsu personisko informāciju, lai sazinātos ar Jums, piemēram, lai sniegtu informāciju par mūsu izmantotajiem produktiem un/vai pakalpojumiem, vai lai sazinātos ar Jums klientu apmierinātības jautājumos. Mēs varam izmantot Jūsu personisko informāciju mārketinga vai izpētes nolūkos, piemēram, lai veiktu tirgus izpēti, un saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem mēs varam sazināties ar Jums, lai informētu Jūs par jauniem produktiem, pakalpojumiem vai akcijām, kuras mēs varam piedāvāt. Daži mūsu produkti un pakalpojumi var tikt izmantoti arī citu uzņēmumu produktu un pakalpojumu reklamēšanai. Tomēr NUUK CHAIR neatklāj Jūsu personisko informāciju šādiem uzņēmumiem vai kādam citam uzņēmumam mārketinga nolūkos bez Jūsu piekrišanas.

Personīgās informācijas atklāšana
Mēs nepārdodam, neizsniedzam, neizīrējam un citādi neizpaužam personisko informāciju trešajām personām, ja vien tālāk nav norādīts citādi.

Piekrišana
Ja Jūs sniedzat mums savu personisko informāciju, mēs varam atklāt šo personisko informāciju trešajām personām tikai ar Jūsu piekrišanu.
Mēs varam saņemt no Jums piekrišanu vairākos veidos:
formā vai līgumā;
tiešsaistē, izmantojot “klikšķu” līgumus vai reģistrācijas lapas;
mutiski, izmantojot interaktīvu balss atbildi;
ja Jūsu piekrišana ir daļa no noteikumiem un nosacījumiem, ar kuru palīdzību mēs Jums piedāvājam konkrētu produktu vai pakalpojumu, piedāvājam iespējas piedalīties konkursos vai akcijās vai pieprasīt Jūsu dalību aptaujās.

Netieša piekrišana
Jūsu piekrišana dažreiz var būt ir netieša. Piemēram, ja Jūs iegādājaties produktu mūsu veikalā vai caur mūsu mājaslapu un lūdzat to nosūtīt uz Jūsu mājas vai citu adresi, Jūs netieši piekrītat, ka mēs Jūsu vārdu un adresi atklājam trešās puses piegādes uzņēmumam, lai pabeigtu sūtījumu, kredītkartes numuru kredītkartes apstrādātājam, lai autorizētu darījumu, un bankai, lai iekasētu maksājumu.

Produktu vai pakalpojumu izpilde
Mēs varam izpaust personisko informāciju trešajām personām, kuras veic darījumus vai veic pakalpojumus mūsu vārdā, darījumus Jūsu vārdā vai pārsūtījumus, kas saistīti ar produktu vai pakalpojumu sniegšanu Jums. Mēs varam noslēgt līgumu ar trešajām pusēm par mājaslapas uzturēšanu, atsauksmju apkopošanu un sniegšanu par produktiem vai e-pastu nosūtīšanu mūsu vietā. Noslēdzot līgumus ar šīm trešajām personām, mēs ierobežojam veidu, kādā viņi drīkst izmantot un izpaust personisko informāciju par Jums bez Jūsu piekrišanas.

Korporatīvās uzņēmējdarbības darījumi
Personisko informāciju var atklāt kā daļu no korporatīvā biznesa darījuma, piemēram, apvienošanās vai iegādes, kopuzņēmuma, korporatīvās reorganizācijas, uzņēmuma aktīvu finansēšanas vai pārdošanas. To var atklāt arī maksātnespējas, bankrota vai maksātnespējas gadījumā, kad personisko informāciju kā vienu no darījuma biznesa aktīviem varētu nodot trešajām personām.

Juridiskais process – NUUK CHAIR u.c. aizsardzība
Mēs varam izpaust personisko informāciju, lai ievērotu likumus (piemēram, informācijas pieprasījumu likumiskā kārtībā); izpildīt vai piemērot jebkādus līgumus vai vienošanās; ierosināt, noformēt rēķinu un iekasēt par produktiem vai pakalpojumiem; lai aizsargātu mūsu tiesības vai īpašumu; saistībā ar prasībām, strīdiem vai tiesvedību; lai pasargātu sevi, savus biedrus un citus klientus no citu personu neatļautām darbībām (piemēram, zādzībām, krāpšanām vai ļaunprātīgas izmantošanas); vai ja mēs nosakām, ka personiskā informācija ir nepieciešama ārkārtas situācijās.

Atteikšanās no personiskās informācijas apkopošanas
Ja Jūs sniedzat personisko informāciju, mēs varam sazināties ar Jums pa e-pastu, lai pastāstītu par akcijām, jauniem produktiem vai pakalpojumiem, jautājumiem par Jūsu pirkumiem, izmaiņām šajā politikā vai lai atbildētu uz Jūsu veikto pieprasījumu. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no šāda satura ziņu, zvanu vai e-pastu saņemšanas, izmantojot e-pastā norādīto metodi (piemēram, noklikšķinot uz saites) vai sazinoties ar mums, izmantojot e-pasta adresi, pastu vai tālruņa numuru.

Sīkdatnes, sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas
Mēs izmantojam sīkfailus vai citus izsekošanas mehānismus, lai palīdzētu atbalstīt reģistrācijas un pirkšanas procesu integritāti mūsu mājaslapā, lai saglabātu Jūsu veiktās izmaiņas (piemēram, ja personalizējat personisko informāciju) un uzzinātu par Jūsu iespējamām interesēm, lai mēs varētu personalizēt ar mārketingu saistītas darbības.
“Sīkdatne” ir neliels datu fails, kuru NUUK CHAIR mājaslapa pārsūta uz Jūsu datoru glabāšanai, lai mūsu serveris varētu “atcerēties” konkrētu personisko informāciju. Mēs arī izmantojam sīkfailus vai līdzīgu informāciju mūsu uzņēmējdarbības mērķiem, piemēram, mājaslapas administrēšanai, apmeklētāju datuplūsmas izsekošanai un analīzei, lai mēs varētu pielāgot vietni, kā arī, lai reklamētu savus produktus un pakalpojumus.
Sīkdatnēs vai citos izsekošanas mehānismos tiek apkopoti šādi dati:
jūsu domēna vārds;
mājaslapas interneta adrese, no kuras esat ieradies;
piekļuves datums un laiks;
datora IP adrese un informācija par tā operētājsistēmu un pārlūku.
Šīs tehnoloģijas palīdz mums apkarot krāpšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu un atcerēties šekojošas lietas:
profila informācija, kurus Jūs mums pastāstāt par sevi;
Jūsu norādītās interešu jomas mūsu mājaslapā;
preces, kuras esat ievietojis savā iepirkumu grozā;
lapas, kuras iepērkoties apmeklējat.
Jūs varat atspējot dažus sīkfailus, taču mājaslapa ne vienmēr darbosies atbilstoši paredzētajam (piemēram, sīkfailiem jābūt iespējotiem, lai reģistrētos vai veiktu pirkumus).
Mēs ļaujam analītisko pakalpojumu sniedzējam(-iem) apkopot mājaslapas klikšķu daudzumu un sīkfailu datus, lai palīdzētu izsekot kopējam un individuālam mūsu mājaslapas lietojumam un noteikt iespējamās lietotāju intereses (piemēram, ja lasāt mājaslapas rakstu par dažādiem dizainiem, nākamajā reizē mēs varētu Jums iesniegt rakstu par mūsu krēslu un galdu iekļaušanu dizainā).
Daži reklāmdevēji var izmantot savus sīkfailus mūsu mājaslapā. Noklikšķinot uz reklāmas, datorā var tikt ievietots sīkfails. Lai uzzinātu, kā šāda veida uzņēmumi mēdz vākt un izmantot informāciju, apmeklējiet viņu mājaslapas, lai skatītu viņu konfidencialitātes politikas. Mēs nekontrolējam šos uzņēmumus, un to prakse un politika laika gaitā var mainīties.
Ja nevēlaties saņemt sīkfailus vai vēlaties saņemt paziņojumu pirms to ievietošanas, varat iestatīt savu tīmekļa pārlūkprogrammu to darīt, ja Jūsu pārlūkprogramma to atļauj. Ja sīkfaili tiks izslēgti, Jūs, iespējams, nevarēsiet apskatīt dažas šīs mājaslapas sadaļas, kas var uzlabot Jūsu apmeklējumu, vai arī nevarēsiet veikt dažas darbības mūsu mājaslapā. Daži no mūsu biznesa partneriem, kuru saturs ir saistīts ar šo vietni, var izmantot arī sīkfailus. Tomēr mums nav piekļuves vai kontroles pār šīm sīkdatnēm.

Reģistrācija
Lai iepirktos tiešsaistē vai piedalītos konkursos, mēs varam Jums lūgt aizpildīt reģistrācijas veidlapu, kas nepieciešamības gadījumā var saturēt šādu informāciju – vārds, adrese un e-pasta adrese. Šī informācija tiks izmantota, lai sazinātos ar Jums par mūsu mājaslapā esošajiem produktiem / pakalpojumiem, lai izpildītu Jūsu pasūtījumu vai sazinātos ar Jums saistībā ar dalību konkursā. Jums var tikt lūgts sniegt demogrāfisko informāciju (piemēram, dzimumu vai vecumu).

Pasūtījuma veikšana
Ja izvēlaties veikt pirkumu mūsu mājaslapā, mēs varam pieprasīt, piemēram, kontaktinformāciju (vārdu un piegādes adresi) un ar rēķina apmaksu saistītu informāciju (kredītkartes numuru un tās derīguma termiņu). Šī informācija tiek izmantota norēķinu vajadzībām un Jūsu pasūtījuma aizpildīšanai. Ja mums ir grūtības veikt pasūtījumu, mēs varam izmantot jūsu personisko informāciju, lai sazinātos ar Jums.