NUUK privaatsuspoliitika

SIA RŪTIŅDUPSIS (Läti), registreerimisnumber 44103128203, aadress: Liepu tänav 9, Valmiera, LV-4201, Läti, edasises tekstis – NUUK CHAIR kohustub järgima Teie privaatsust ja järgima kohaldatavaid, andmekaitset ja privaatsust käsitlevaid seaduseid. Käesolevas privaatsuspoliitikas (“Poliitika”) kirjeldatakse, kuidas NUUK CHAIR tütarettevõtted ja sidusettevõtted koguvad, kasutavad ja avaldavad teavet Teie kohta, seoses meie toodetega, kampaaniate ja teenustega. See hõlmab kõiki isikuandmeid, mida kogutakse, kui satute meie kodulehele või kasutate meie kodulehe, muid veebi- või mobiilseid teenuseid või registreerute meilt ekirjade saamiseks, meie kauplustes ostude sooritamiseks, tegevusteks ja üritusteks registreerumiseks või meiega muul viisil ühenduse võtmiseks. Lisaks käesolevale poliitikale ja teatud eripakkumiste, kodulehe jaotiste või teatud teenuste ja tegevuste suhtes võime me pakkuda Teile erinevat või täiendavat isikuandmetega seotud kogemust ja tingimusi, mis on iseloomulikud eelnimetatud programmidele. Meie kodulehel uudiste saamiseks registreerudes, muid meie tooteid või teenuseid kasutades, konkurssidel või kampaaniates osaledes, küsitlustes osaledes või muul viisil meile teavet edastades väljendate Te oma informeeritud nõusolekut käesolevas poliitikas kirjeldatud teabe, tingimuste, lepingute või poliitikatega.

Privaatsuspoliitika toimimisvaldkond
See poliitika puudutab „isikut identifitseerivaid andmeid“ („Isikuandmed“), mida me kogume, kui Te registreerute meilt e-kirjade saamiseks, meie kauplustes ostude sooritamiseks, meie kodulehtede külastamiseks või muudele meie toodetele või teenustele ligipääsemiseks. See puudutab ka selliseid isikuandmeid, mida me kogume, kui Te muul viisil meiega kokku puutute, näiteks makset tehes, tellimust tehes, mõneks tegevuseks registreerudes või klienditeeninduskeskusega kontakti võttes. Käesolev poliitika puudutab ka selliseid isikuandmeid, mida me võime saada meie partneritelt ja kolmandate isikute allikatest.

Isikuandmed
Isikuandmed vastavalt käesolevale poliitikale on andmed, mida me võime koguda, kokku võtta ja säilitada ning mida me otseselt seostame mõne konkreetse isikuga, näiteks isiku nimi, aadress, telefoni- või faksinumber, e-posti aadress, konto andmed (näiteks osaniku konto, krediitkaardi andmed ja registreerumine online), online tegevused või muud spetsiifilised isikuandmed.

Isikuandmete kogumine
NUUK CHAIR on ainuke käesoleval kodulehel oleva teabe omanik juhul kui käesolevas Poliitikas ei ole ette nähtud teisiti. Kogume Teie isikuandmeid hetkel, mil Te teete oste meie kodulehel või kasutate meie teenuseid või olete meiega muul viisil ühenduses. Allpool oleme kirjeldanud mitmeid andmete kogumise viise.

Teie poolt esitatud isikuandmed
Me kogume selliseid isikuandmeid, mis muutuvad sõltuvalt Teie ostudest, huvidest ja tegevustest ning ka sellest, mida Te olete otsustanud meile esitada. Me kogume isikuandmeid hetkel, mil Te registreerute, ostate või kasutate meie tooteid või teenuseid, registreerute uudiste saamiseks e-kirjadega või kui Te saadate meile e-kirja, helistate või võtate meiega muul viisil ühendust. Te võite esitada isikuandmeid koos tööleasumisavaldusega või CV-ga, mille esitate siis kui NUUK CHAIR on avaldanud kuulutuse töötaja leidmiseks. Me kogume isikuandmeid hetkel, mil helistate või saadate e-kirja meie klienditeenindusspetsialistidele või kui võtate meiega ühendust mingi varem ostetud toote või teenuse osas. Teatud juhtudel on Teil meie poolt esitada palutud isikuandmete esitamine kohustuslik, et saaksite osaleda teatud konkreetses tegevuses või teenuses. Juhul kui te selliseid isikuandmeid ei esita, võib Teie osalus olla piiratud või keelatud.

Automaatselt kogutavad isikuandmed
Igakordselt meie teenuste kasutamisel saame me automaatselt teatud liiki isikuandmeid. Näiteks hetkel, mil Teie internetilehitsemisprogramm pääseb ligi meie kodulehele, saame me teatud liiki isikuandmeid, näiteks Teie IP aadressi, lähteriigi nimetuse, kasutatava internetilehitseja liigi ja lehe aadressi, mida külastasite enne meie kodulehe külastamist.

Isikuandmete kasutamine
NUUK CHAIR kasutab isikuandmeid ja/või ükskõik millist muud, teenusega seotud lisainformatsiooni käesolevas peatükis kirjeldatud eesmärkidel. Palun arvestage, et üheaegselt võivad esineda üks või mitu eesmärki ning et et järgnevalt esitatud näited ei kujuta endast kõigi seaduslike isikuandmete kasutamise juhtude lõplikku nimekirja, vaid on ainult nende üldine kirjeldus.

Toodete pakkumise ja teenuste osutamise tagamine
Võime kasutada Teie isikuandmeid Teie tellimuste töötlemiseks ja täitmiseks või Teiega muul viisil ühenduse võtmiseks, selleks, et täita Teie ja NUUK CHAIR vahel sõlmitud lepingut, Teie identifitseerimiseks, pettuse ja muu kuritarvituse ärahoidmiseks ja uurimiseks.

Toodete ja teenuste väljatöötamine
Enamjaolt kasutame me oma toodete ja teenuste väljatöötamiseks siiski vaid üldistatud ja statistilist informatsiooni. Me võime kasutada Teie isikuandmeid meie pakkumise personaliseerimiseks ja Teile sobivamate teenuste osutamiseks, näiteks Teile soovituste andmiseks ja kohandatud sisu ja reklaami meie kodulehel näitamiseks. Võime ühendada mingi konkreetse NUUK CHAIR toote ja/või teenusega seotud isikuandmed mõnede muude isikuandmetega, mis meil Teie kohta olemas võivad olla. Võime osaliselt Teie isikuandmetele tuginedes koostada üldistatud statistilisi andmeid.

Kommunikatsioon ja turundus
Võime kasutada Teie isikuandmeid Teiega ühenduse võtmiseks, näiteks informatsiooni edastamiseks Teie poolt kasutatud meie teenuste ja/või toodete kohta, või Teiega ühenduse võtmiseks kliendirahulolu uurimiseks. Võime kasutada Teie isikuandmeid turunduslikel või uurimislikel eesmärkide, näiteks turu-uuringute tegemiseks ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega võime Teiega ühendust võtta Teie teavitamiseks uutest toodetest, teenustest või kampaaniatest, mida me võime pakkuda. Mõnesid meie tooteid ja teenuseid võidakse kasutada ka teiste ettevõtete toodete ja teenuste reklaamimiseks. Siiski ei avalda NUUK CHAIR Teie isikuandmeid ilma Teie nõusolekuta sellistele ettevõtetele või mõnele muule ettevõttele turunduslikel eesmärkidel.

Isikuandmete avaldamine
Me ei müü, ei väljasta, ei anna üürile ega ei avalda muul viisil isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui alljärgnevas ei ole esitatud muud teavet.

Nõustumine
Kui olete meile esitanud oma isikuandmeid, tohime me neid isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada vaid Teie nõusolekul. Võime saada Teie nõusoleku erinevatel viisidel: vormis või lepingus; online režiimis, kasutades „klikiga kinnitatavaid“ lepinguid või registreerumislehti; suuliselt, interaktiivset online-häälvastust kasutades; juhul kui Teie nõusolek on osa tingimustest, mille abil me pakume Teile konkreetset toodet või teenust või pakume võimalust osaleda konkurssidel või kampaaniates või paluda Teie osalemist küsitlustel.

Kaudne nõusolek
Mõnikord võib Teie nõusolek olla kaudne. Näiteks kui Te ostate meie kauplusest või meie kodulehe kaudu toote ja palute selle saata Teie kodusele või muule aadressile, nõustute Te kaudselt, et me avaldame Teie nime ja aadressi kolmandale osapoolele, tarnet teostavale ettevõttele tellimuse täitmise lõpuleviimiseks, krediitkaardi numbri krediitkaardi töötlejale tehingu autoriseerimiseks ja pangale, makse saamiseks.

Toodete või teenuste müük
Me võime avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele, kes meie nimel teostavad tehinguid või osutavad teenuseid, või teostavad tehinguid Teie nimel, või Teile teenuste osutamise või toodete müümisega seotud edasisaatmisi. Me võime sõlmida kolmandate osapooltega lepinguid kodulehe hooldamiseks, tagasisidest kokkuvõtete tegemiseks ja esitamiseks toodete kohta või meie nimel ja asemel e-kirjade saatmiseks. Selliste kolmandate isikutega lepingute sõlmimise korral me piirame viise, kuidas nad tohivad kasutada ja avaldada Teie isikuandmeid ilma Teie nõusolekuta.

Korporatiivsed äritehingud
Isikuandmeid võidakse avaldada osana äritehingust, näites ühinemise või ostu, ühisettevõtte loomise, korporatiivse ümberkujundamise, ettevõtte varade finantseerimise või müügi korral. Neid võidakse avaldada ka maksejõuetuse, pankroti korral, kui isikuandmed ühe tehingus osaleva varana võidakse edastada kolmandatele isikutele.

Juridiidiline protsess – NUUK CHAIR jt kaitse
Võime avaldada isikuandmeid seaduste järgimiseks (näiteks seadusest lähtuvad andmepäringud); lepingute või kokkulepete täitmiseks või kohaldamiseks; esitada, vormistada arve ja saada makse toodete või teenuste eest; meie õiguste või omandi kaitseks; seoses nõuete, vaidluste või kohtuprotsessiga; enda, oma kaaslaste ja teiste klientide kaitsmiseks teiste isikute keelatud tegevuste eest (näiteks varguste, pettuse või kuritarvituse eest); või ka juhul kui me konstateerime, et isikuandmed on vajalikud eriolukorras.

Keeldumine isikuandmete kogumisest
Juhul kui Te esitate isikuandmeid, saame me Teiega ühendust võtta e-posti teel, et teavitada kampaaniatest, uutest toodetest või teenustest, arutada Teie küsimusi Teie ostude kohta, muudatusi käesolevas poliitikas või vastata Teie päringule. Te võite igal ajal keelduda sellise sisuga teadete, telefonikõnede või e-kirjade saamisest, kasutades keeldumiseks e-kirjas toodud meetodit (näiteks klikkides vastaval lingil) või võttes meiega ühendust, kasutades selleks e-posti aadressi, posti või telefoninumbrit.

Küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad
Me kasutame küpsiseid ja muid jälgimismehhanisme registreerumis- ja ostuprotsesside integreerituse toetamiseks meie kodulehel ja Teie poolt tehtud muudatuste salvestamiseks (näiteks juhul kui Te personaliseerite isikuandmeid) ja Teie võimalikest huvidest teadasaamiseks, et me saaksime personaliseerida turundusega seotud tegevusi. “Küpsis” on väike andmemail, mille NUUK CHAIR koduleht saadab Teie arvutisse salvestamiseks, et meie server saaks „mäletada“ konkreetseid isikuandmeid. Samuti kasutame me küpsiseid või sarnaseid andmeid meie ärieesmärkidel, näiteks kodulehe haldamiseks, külastajate andmevoo jälgimiseks ja analüüsiks, et saaksime veebisaiti kohaldada ja reklaamida oma tooteid ja teenuseid. Küpsiste või muude jälgimismehhanismide abil kogutakse järgmisi andmeid: teie domeeni nimetus; kodulehe internetiaadress, millelt olete saabunud; ligipääsu kuupäev ja aeg; arvuti IP aadress ja andmed selle operatsionisüsteemi ja internetilehitseja kohta. Need tehnoloogiad aitavad meil võidelda pettuse ja kuritarvituse vastu ning jätta meelde järgmist: profiiliandmed, mille Te meile esitate; Teie poolt viidatud huvivaldkonnad meie kodulehel; kaubad, mille olete asetanud oma ostukorvi; lehed, mida ostusid tehes külastate. Te võite osa küpsiseid välja lülitada, kuid siis ei pruugi koduleht alati töötada vastavalt ettenähtule (näiteks peavad küpsised olema sisselülitatud registreerumiseks või ostude sooritamiseks). Me lubame analüütiliste teenuste osutajal (osutajatel) teha kokkuvõtteid kodulehel tehtud klikkide arvust ja küpsiste andmetest, et jälgida meie kodulehe üldist ja individuaalset kasutamist ja määrata kindlaks kasutajate võimalikud huvid (näiteks kui loete kodulehel artiklit erinevate disainide kohta, saaksime me järgmisel korral Teile pakkuda artiklit meie toolide ja laudade disaini sobitamise kohta). Mõned reklaamiandjad võivad kasutada oma küpsiseid meie kodulehel. Reklaamile klikkides võidakse arvutisse salvestada küpsis. Selleks, et teada saada, kuidas sellised ettevõtted koguvad ja kasutavad andmeid, külastage nende kodulehti, et vaadata nende konfidentsiaalsuspoliitikaid. Meie ei oma kontrolli nende ettevõtete üle ja nende praksis ja poliitika võivad aja jooksul muutuda.

Registreerumine
Internetis ostude tegemiseks või konkurssidel osalemiseks võime Teil paluda täita ära registreerumisvorm, mis vajaduse korral võib sisaldada järgmisi andmeid – nimi, aadress ja eposti aadress. Neid andmeid kasutatakse Teiega meie kodulehel olevate toodete/teenuste osas ühenduse võtmiseks, Teie tellimuse täitmiseks või Teiega ühenduse võtmiseks seoses konkursil osalemisega. Teil võidakse paluda esitada demograafilisi andmeid (näiteks sugu või vanus).

Tellimuse tegemine
Juhul kui otsustate teha ostu meie kodulehel, võime paluda näiteks kontaktandmeid (nime ja tarneaadressi) ja arve tasumisega seotud andmeid (krediitkaardi numbrit ja selle kehtivusaega). Neid andmeid kasutatakse arvelduste tegemiseks ja Teie tellimuse täitmiseks. Juhul kui meil tekib tellimuse vormistamisega raskusi, võime kasutada Teie isikuandmeid Teiega ühenduse võtmiseks.